Network Çözümleri

Network Çözümleri bilgi ve sistem kaynaklarının farklı kullanıcılar tarafından paylaşıldığı, bir yerden başka bir yere veri aktarımını mümkün kılan iletişim sistemleridir. Bu sistemler kablolu veya kablosuz olarak kaynak paylaşımını ve ağ haberleşmesini sağlar.

Network Çözümleri

Network Çözümleri bilgisayar sistemindeki donanım ve yazılım kaynaklarının paylaşımlarını sağlayan iki ya da daha fazla bilgisayar donanımının kablolu veya kablosuz şekilde bir araya gelmesine denir. Network sistemleri temelde bu sistemleri birbirine bağlayan alt yapı ve alt yapı üzerindeki bağlantı cihazlarından oluşur. Altyapı sistemleri içerisinde bilgisayarların birbirine bağlanmasını sağlayan pasif bileşenler bulunurken, altyapı üzerinde iletişim sağlayan elektronik cihazlar yer almaktadır.

Network Ürünleri Nasıl Çalışır?

Network ürünleri, kablolar, fiber optikler veya kablosuz sinyaller kullanarak bilgisayarlar, routerlar ve switch gibi düğümleri bağlar. Bu bağlantılar, bir ağdaki cihazların bilgi ve kaynakları iletişim kurmasına ve paylaşmasına olanak tanır.

Network ürünleri, iletişimin nasıl gönderilip alınacağını tanımlayan protokolleri izler. Bu protokoller cihazların iletişim kurmasına izin verir. Ağdaki her aygıt, bir aygıtı benzersiz şekilde tanımlayan ve diğer aygıtların aygıtı tanımasına izin veren bir sayı dizesi olan bir Internet Protokolü veya IP adresi kullanır.

Network Ürünlerinin Teknik Özellikleri Nelerdir?

Network Çözümleri

Network ürünleri, veri ve kaynak iletmek, paylaşmak amacıyla kablolar (kablolu) veya WiFi (kablosuz) ile bağlanan iki veya daha fazla bilgisayar içerir.Donanım ve yazılım (ör. İşletim sistemleri veya iş uygulamaları) kullanarak bir bilgisayar ağı oluşturulabilir.

Network ürünler coğrafi konum genellikle bir bilgisayar ağını tanımlar. Bir ofis binası gibi tanımlanmış bir fiziksel alandaki bilgisayarları bağlar. Aynı zamanda WAN (geniş alan ağı) bilgisayarları kıtalar arasında bağlayabilirler. İnternet, dünya çapında milyarlarca bilgisayarı birbirine bağlayan bir WAN örneğidir.

Yerel Alan Ağları(Local Area Network-LAN):

Aynı fiziksel ortam içerisinde bulunan uç sistemlerin sınır yönlendiricilerine bağlanmasını sağlar. Fiziksel olarak birbirine yakın ağların birbirine bağlantı kurmasını sağlar. Ağ yapısı birçok şirket veya evde kullanılırlar.

Geniş Alan Ağları(WAN):

En geniş kapsamlı ağ olarak bilinirler. Birden fazla cihazın birbiri ile bağlanmasına ve iletişim kurmasını sağlayan fiziksel veya mantıksal büyük ağdır. Yerel olarak kurulan ağların birbirine bağlanmasını sağlayan en geniş ağ çeşididir. Günümüzde internet diye adlandırılırlar. Farklı LAN ağlarının birbirine bağlanmasıyla haberleşeme sağlayan büyük bir ağ oluşturur.

Network Çözümleri

Kişisel Alan Ağları(PAN):

PAN kişisel olan dijital eşyalarınızın bağlandığı ağ çeşididir. Bluetooth, Wifi gibi şekillerde bağlantı oluşturulan ufak ağdan oluşur. Yazıcı, kablosuz Mouse, telefon, bilgisayar gibi kişisel eşyalarınızın buluştuğu ağ çeşididir.

Büyük Kent (Metropol) Alan Ağları(MAN):

Bu ağ çeşidinde birden çok LAN sistemini kendi içine alan bir sistemdir. LAN ağlarının birbirine bağlayarak tek bir ağda toplanmasını sağlar. Bu ağ sistemi büyük kuruşlarda kendi içinde kurulurlar. Veya bu yapıda bir sisteme dâhil edilebilirler.

Ücretsiz Keşif Formu