Adresli Yangın Algılama Sistemleri

 

Adresli yangın algılama sistemleri günümüzde bir çok alanda kullanılan ve yangın durumunu detaylarıyla birlikte ilgililere bildiren sistemlerdir. Sistem merkezde yer alan ve yönetimi sağlayan bir yangın algılama paneli ve bu panele bilgi gönderip bilgi alan çevre bileşenlerinden oluşmaktadır. Adresli Yangın Algılama Sistemlerindeki bileşenlerin her biri kendine özgü bir adrese (kimlik bilgisine) sahiptir; dolayısıyla alarm bilgisi cihaz bazında alınır. Yüksek katlı binalar, geniş hacimli yerleşkeler, havalimanları, ticari binalar veya konutsal alanlarda adresli algılama sistemleri kullanılabilir.

Adresli Yangın Algılama Sistemi Bileşenleri

 • Adresli Yangın Algılama Paneli
 • Duman Dedektörü
 • Isı Dedektörü
 • Kombine Dedektör
 • Yangın Butonu
 • Uyarı Cihazı (Siren, Siren-Flaşör, Flaşör vb.)
 • Giriş /Çıkış Modülü
 • Röle Çıkış Modülü
 • Siren Kontrol Modülü

Avantajları:

 • Yüksek katlı binalar, havalimanları, endüstriyel tesisler gibi geniş hacimli yerlerde kullanılabilir
 • Yangın yeri noktasal olarak sisteme bildirilir; böylece müdahale süresi en aza indirilir
 • İlave kart, modül veya panel ile sistem kapasitesi genişletilebilirler.
 • Sistem ve bileşenleri sürekli izlenirler.
 • Bina yönetim sistemleri altında yer alan diğer sistemlerle entegrasyon sağlanabilirler.
 • Yangın tahliye senaryoları uygulanabilirler.

Adresli yangın algılama sistemleri özellikle orta ve büyük tipte işletme veya yapılar için, yangının nereden geldiğini noktasal bazda belirleyebilmek için kullanılır.

Bu tip büyük boyutlardaki yapılarda, yangının hangi dedektör veya detektörlerden geldiğini hızlı bir şekilde belirlemek ve buna uygun aksiyon almak hayati önem taşır.Adresli yangın algılama sistemlerinin en temel özelliği; sistemde kullanılan tüm bileşenlerin her birinin özel bir adrese sahip olması ve ana kontrol paneli ile devamlı haberleşiyor olmasıdır. Bu sayede sistemde tüm dedektörlerin anlık durumu ile ilgili bilgiyi alabilirler. Fonksiyonellik açısından da adresli yangın alarm sistemleri, konvansiyonel ürünlere göre çok daha esnektir ve farklı senaryolar ile sistem tasarlamaya imkân verir.

Adresli Yangın Algılama Sistemleri Kurulumu Hakkında Bilgiler?

Yangın algılama sistemi kurulumu yapılırken öncelikle bir yangın alarmı bağlantı şeması hazırlanır. Bu şemaya bağlı kalınarak kurulum yapılması, sistemin hatasız ve kolay bir şekilde uygulanmasını sağlar. Adresli Yangın Algılama Sistemlerinde dedektörler bir çevrim hattına bağlanır ve yangının kaynağı noktasal olarak tespit edilebilmektedir. Daha büyük ve karmaşık yapılarda, yangın uyarısının spesifik olarak hangi cihazdan geldiğini belirlemek için genelde adresli sistemler tercih ederler.

Adresli Yangın Algılama Sistemleri Nasıl Çalışır?

Yangın alarm cihazı, sistemi çalıştıran ve yöneten bir yangın algılama paneli ünitesine sahiptir. Bu panel, yangın algılama dedektörü, flaşör ve buton gibi yangın alarm devresi oluşturan ekipmanların ana ünitesidir.

Dedektörlerin ve butonun ana panel ile iletişimini sağlamak için kablo bağlantıları kullanılırlar. Kontrol panelinden çıkan sistem kablosu, dedektörlere girdi çıktı yaparak, kontrol paneline geri döner. Her bir dedektör ve butonun ayrı bir adresi bulunmakta.

Dedektörler, bir tehlike algıladıklarında alarm verirler ve kontrol panelinden izlenebilirler.

Sayısal Adresli Yangın Algılama Sistemi

Adresli Yangın Algılama Sistemleri

Sayısal adresli sistemlerde veriler sayısal bazlı yani 1 ve 0’lar ile iletilmektedir.

Sistem kablolaması üçlü ve ekranlı kablolar ile yapılırlar.

İki hat cihazlar için gerekli olan enerji beslemeleri mevcuttur. Ve bir hat cihazların veri iletimi için kullanılırlar.

Sistem sürekli olarak dedektörleri taradığından dolayı açık devre oluşması durumunda açık devrenin bulunduğu dedektörden sonraki cihazlar ile haberleşemediği için arıza sinyali verir.

En avantajlı yanı, yangın mahalinin tam olarak belirlenmesi ve bilgilerin LCD ekranlarla ya da sisteme bağlı bilgisayarlar aracılığı ile kullanıcılara aktarmasıdır.

Sayısal adresli yangın algılama sistemlerinde bazı üreticiler farklı haberleşme protokolleri nedeniyle T bağlantıya imkan sağlayamamaktadır. Cihazlar arasında gönderilen veri elektromanyetik dalgalardan etkilenebilmekte ve bozulabilmektedir.

Elektromanyetik dalgalardan etkilenen 0 kodundaki veri bozularak 1 olarak algılanmakta ve sistemde yanlış alarmlara sebebiyet vermektedir.

Bu yüzden sayısal adresli sistemlerde ekranlı ve çok iyi bir şekilde topraklanan kablo kullanımı oluşturur.

Analog Adresli Sistemler

Analog adresli sistemlerde haberleşme analog bazlı olarak yapılmaktadır. Panele gelen uyarı; dedektörün adresini, durumunu ve bulunduğu ortamdaki duman seviyesini bildirir. Gelen bilgilerin değerlendirmesi panel tarafından yapılma özelliği.

Analog adresli sistemlere gönderilen her bir verinin bir genişliği vardır. Panel gelen verinin genişliğine göre değerlendirme yapar. Bu verilerde dışarıdan gelen bozucu etkiler nedeniyle bir bozulma olabilir. Olsa bile verilerin işlenmesi sayısal adresli sistemlerdeki mantıkla benzer şekilde yapılmaktadır.

Üreticisine göre değişmekle birlikte analog adresli sistemlerde kablolama geri dönüşlü ve dönüşsüz olarak yapılabilmektedir.

Adresli Yangın Algılama Sistemleri

Panel dedektörlerden gelen her bir veriyi kaydeder ve bunu bir sonraki veri ile karşılaştırır. Bu sayede sistemdeki dedektörlerin kirlilik durumları kolayca tespit edebilirsiniz. Çok büyük sistemlerde paneller bir merkeze bağlanarak çalışabilmektedirler.

Böylece analog adresli yangın algılama sistemler yaklaşık 300.000 noktaya kadar algılama yapılabilmektedir. Sistemler üreticisine göre değişbilmektedir. Bu sebeple analog adresli sistemlerde 3 ya da 4 farklı algılama seviyesi vardır. İstenildiği durumlarda ön alarm, gecikmeli alarm gibi durumlar tercih edebilirsiniz.

Ücretsiz Keşif Formu

Call Now Button