Çözümler Acil Uyarı Sistemleri

Acil Uyarı Sistemleri 

Seslendirme ve acil anons sistemleri, insanların toplu olarak bulundukları Otel, Alışveriş Merkezleri, Havaalanları, Fabrikalar, Hastaneler, Camiler, Okullar ve Düğün Salonları gibi büyük ölçekli binalarda müzik yayını ve acil durumlarda insanların tahliyesi için kullanılırlar.

Müzik yayınında amaç insanların bulunduğu bölgelerde hoş bir ambians sağlamak iken, acil anonsta amaç insanların güvenli bir şekilde ortamdan tahliye edilmesini sağlamaktır.

seslendirme sistemleri antalya

Sistemlerin kurulacağı yerlerin büyüklüğü, bölge sayısı, bölgelerin akustik yapısı ve istekler sistemin yapısını belirlemektedir. Tek zondan, yüzlerce zona, tek anons noktasından yüzlerce anons noktasına kadar farklı büyüklükte sistemlerin tesis edilmesi mümkündür.

Acil Anons Sistemi Resmi gazetede yayınlanan 19 Aralık 2007 tarihli, 2007/12937 sayılı kararının 81. Maddesi gereğince aşağıdaki durumlarda mecburi kılınmıştır.

İlgili kısım şu şekilde;

(7) Aşağıda belirtilen yerlerde, otomatik olarak yayınlanan ses mesajları ve yangın merkezinden mikrofonla yayınlanan canlı ses mesajları ile binada yaşayanların tahliyesini veya bina içerisinde yer değiştirmelerini sağlayacak şekilde anons sistemleri kurulması mecburidir:

a) Binadaki yatak sayısı 200’den fazla olan otel, motel ve yatakhanelerde,

b) Yapı inşaat alanı 5000 m2’den büyük olan veya toplam kullanıcı sayısı 1000 kişiyi aşan topluma açık binalarda, alışveriş merkezlerinde, süpermarketlerde, endüstri tesislerinde ve benzeri binalarda,

c) Yüksekliği 51.50 m’yi geçen bütün binalarda.

(8) Sesli ve ışıklı uyarı cihazları, sadece yangın uyarı sistemi ve diğer acil durum uyarıları için kullanılır. Anons sistemleri ise, yangın uyarı sistemi ve diğer acil durum anonsları öncelik almak ve otomatik olarak diğer kullanım amaçlarını devre dışı bırakmak şartıyla, genel anons ve fon müziği yayını gibi başka amaçlar ile de kullanılabilir.”

Yangın Sistemiyle Entegrasyon

 seslendirme ve acil anons sistemleri antalya

Sistem aynı zamanda yangın alarm sistemi ile entegre edilerek yangın anında yangının oluştuğu bölgeye anons yaparak ilgili bölgedeki kişilerin bölgeyi boşaltmasını, böylelikle yangın anında binanın tahliyesinin daha kolay yapılmasına olanak sağlar. Tahliye anında oluşabilecek panik nedeniyle can ve mal kayıplarının önüne geçilmiş olunur.

Seslendirme sistemlerinde amaç sadece müzik yayını ve anons yapılabilmesini sağlamak değil, yayının anlaşılabilir ve sürekli olmasını da sağlamaktır. Selendirme sistemlerinde en sık karşılaşılan sorunlardan birisi sesin yetersiz olması ve anonsun anlaşılamamasıdır. 

Prowell Bilişim olarak Şirket ve Kurumlara iş hedeflerini gerçekleştirme sürecinde hizmetlerimiz ile değer katmaktayız.